T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Savaştepe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Savaştepe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi Çalışma Talimatı

Güncelleme Tarihi: 25/05/2018

 l.AMAÇ

Hastanemizde; Sağlıkta kalite standartları, kalite yönetim sistemi ve mevzuata uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamaktır.

2. KAPSAM

Kalite Yönetim Birimi

3. KISALTMALAR:

SKS: Sağlıkta Kalite Standartları

4.TANIMLAR:

5-SORUMLULAR:

Başhekim, Kalite yönetim direktörü, Kalite yönetim birim çalışanları, Bölüm kalite sorumluları

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1 SKS uygulamalarını yürütmek üzere Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur.

6.2 İdare tarafından belirlenen bir çalışan Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.

6.3 Kalite Yönetim Birimi , SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.

6.4 Öz değerlendirmeleri yönetir.

6.5 Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamalarını, anket sonuçlarını değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetir.

6.6 SKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol eder, yazılı düzenlemelerin gerektiğinde revizyonunu takip eder.

6.7 Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.

6.8 SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

6.9 Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar.

6.10 Komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar.

6.11 Güvenlik kodlarının (Mavi-Pembe-Beyaz-Kırmızı) takibini yapar

6.12 Uygun gördüğü birim sorumlularını ‘’Kalite Bölüm Sorumlusu’’olarak tanımlar. SKS Kapsamındaki çalışmaları Bölüm Kontrol Sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütür.

6.13Birimlerin performanslarını; Kalite göstergelerine yönelik süreçleri takip eder.

6.14 Dilek şikayet ve öneri kutularını en az ayda bir kez açarak analizini yapar ve Başhekimliğe sunar.

7- İLGİLİ DÖKÜMANLAR: